Burenruzie: hoe ga je er mee om?

Dossier Buren

Een goede buur is beter dan een verre vriend, een veel gehoorde uitspraak. Maar wat nou als het niet zo botert tussen jou en de buren.

Waar over kunnen er burenruzies ontstaan?

Er zijn vele verschillende oorzaken waardoor er een conflict met je buren kan ontstaan zoals:

 • Geluidsoverlast
 • De erfscheiding
 • Huisdieren (en of geur overlast)
 • Diefstal
 • Parkeerplaatsen

Voor elke ruzie geldt: beter voorkomen dan genezen. Bespreek ergernissen dan ook zo snel mogelijk, zodat het niet de kans krijgt om op te hopen waardoor een mug uiteindelijk een olifant wordt.

Voorkom dat de ruzie uit de hand loopt!

Hopelijk is de ruzie met jouw buren nog niet helemaal uit de hand gelopen. Want van zo’n ruzie kun je behoorlijk ziek worden, zowel letterlijk als figuurlijk.

Om te voorkomen dat de ruzie uit de hand loopt is het belangrijk om:

 • te communiceren met elkaar. Over dat ene feestje dat er aan komt,
 • te luisteren naar elkaar. En dan écht luisteren naar de argumenten van een ander.
 • en vergeet ook niet om begrip te tonen voor elkaar. Ieder mens is anders, met andere wensen, culturen, emoties. Probeer je eens te verplaatsen in de ander.
 • Maak duidelijke en concrete afspraken, en zet deze op papier.

En schakel waar nodig eens een expert in die de situatie kan beoordelen. Bij discussie over de erfgrens kun je bijvoorbeeld iemand van het kadaster laten komen om een meting ter plekke te doen.

Hoe kan ik ruzie met de buren oplossen?

Als er nou al echt ruzie is, wat kun je dan nog gaan doen?

 • Probeer weer (terug) in gesprek te komen met je buren. Neem daarbij ook de tips bij het voorkomen ter harte: Communiceer, luister en toon begrip.
 • Je kunt door middel van buurtbemiddeling ook weer in gesprek komen met je buren. Een buurtbemiddelaar is onafhankelijk en kiest geen partij, en ze gaan natuurlijk vertrouwelijk om met de informatie. Ga naar de website van uw gemeente om te zien hoe je in contact kunt komen met een buurtbemiddelaar.
 • Je kunt er ook voor kiezen om een mediator in te schakelen. Die kan ook apart met jou/jullie en je buren in gesprek gaan wanneer je het helemaal nog niet ziet zitten om aan één tafel te zitten met je buren.
 • Het bellen van de politie is alleen een optie wanneer iets echt uit de hand loopt, als er bijvoorbeeld strafbare feiten worden gepleegd. Maar dit is meestal niet bevorderlijk voor de gehele situatie, probeer dan ook eerst alle andere mogelijke opties.