Overheid

& Mediation Je vertelt.
Je luistert.
Je komt er samen uit.
Je kunt weer verder.

Overheid

Elke relatie kent conflicten. Ook in je relatie met de overheid kunnen conflicten voorkomen. Soms lopen die conflicten hoog op, of komen ze te vaak voor.

  • Dan kun je naar een advocaat stappen.
  • Dat kan ertoe leiden dat de verhouding nog meer op scherp komt te staan.
  • Het kan zelfs uitlopen op een slepende rechtszaak.

En het is de vraag of je dat wilt.

Je kunt ook kiezen voor een mediator. Een onpartijdige bemiddelaar. Een mediator wil maar een ding: zorgen dat jullie er samen uitkomen. Bovendien is mediation goedkoper. Want er is maar één mediator nodig. En vaak is het ook nog zo dat de overheid de mediation betaalt.

Ook bij de overheid kan mediation van pas komen

Mediation is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je een conflict hebt met de overheid. Toch zie je steeds vaker mediation bij het oplossen van conflicten tussen overheid en burger. Dat heeft een reden.

Als burger en overheid heb je altijd met elkaar te maken. Het is een lange termijn relatie. Je hebt nu misschien een conflict over je inkomensbelasting of een uitkering. Maar straks vraag je een vergunning aan of maak je bezwaar tegen een gemeentelijke aanslag.

Als burger kun je de overheid altijd vragen om een mediator bij het oplossen van het conflict. En de overheid is steeds meer ingericht op het goed en snel oplossen van conflicten met behulp van mediation. Want de overheid wil liever geen conflicten met burgers. Net zo min als jij zit te wachten op een conflict met de overheid.

Zoeken naar een oplossing!

Mediation biedt je ook de kans om het probleem waar je tegen aanloopt in een breder verband te bespreken met de overheid. Stel er is je een uitkering geweigerd. Bij de rechter kun je twisten over de vraag of je er wel of geen recht op hebt, en vervolgens beslist de rechter.

Bij de mediator kun je met de overheid in gesprek over de vraag hoe je in je levensonderhoud kunt voorzien. 

Kan mediation mij helpen?

Als je kiest voor mediation kies je ook voor eigen verantwoordelijkheid. Als je daar niet op zit te wachten is mediation niet jouw weg. Maar wanneer je zegt: ‘Ik wil zelf meepraten over mijn toekomst en de beslissing daarover niet aan een rechter overlaten,’ dan is mediation een serieuze optie.

Veel mensen kiezen voor mediation omdat ze weten dat ze elkaar weer tegen zullen komen. Zeker in je relatie met de overheid is dat het geval. Want, anders dan van een relatie met je partner of met een werkgever, kun je van je relatie met de overheid niet afkomen. Dan kun je die relatie maar beter goed houden. Mediation is daarvoor de beste garantie.

Interne mediator is voor de overheid en voor de burger!

Steeds vaker stelt de overheid voor om bij een conflict met een burger een eigen, interne mediator in te schakelen.

  • Een interne mediator is er voor beiden, overheid èn burger.
  • Zon overheidsmediator heeft zich aan dezelfde gedragsregels te houden als een mediator van buiten, en is dus onafhankelijk.
  • Anders dan je misschien denkt is het beslist niet zo dat wie betaalt die bepaalt.

Ook is er, als je in gesprek gaat met de overheid, meer ruimte dan je misschien denkt. Natuurlijk, regels zijn regels, maar meestal is een ambtenaar bereid om mee te denken met burger. Want binnen het kader van wet en regelgeving kan en mag een ambtenaar zoeken naar oplossingen. Zolang de ambtenaar die oplossingen maar kan verantwoorden.

Ruimte voor een oplossing

Een overheidsmediator, zelf ambtenaar, kan ook helpen zoeken naar die ruimte voor oplossingen. Het helpt daarbij als je als burger nieuwsgierig bent en open staat voor de de ruimte waarbinnen de ambtenaar zijn werk doet. En het helpt zeker wanneer je de ambtenaar als mens ziet. Iemand die zijn best doet, en tegelijkertijd nu eenmaal binnen de gegeven kaders moet werken.

Feiten in een ander licht

Bij mediation kunnen ook nieuwe feiten komen die er bij de rechter misschien niet toe doen. Door je verhaal te vertellen kan het gebeuren dat de feiten in een ander licht komen te staan waardoor de uitkomst ook anders is. Ook kan blijken dat een andere regeling van toepassing is. Bijvoorbeeld een besluit over een traplift eindigt in een gesprek over andere woonruimte en hulp bij het zoeken daarvan. Of een gesprek over een uitkering draait uit op een startende ondernemer-subsidie.

Tijdens een mediation is het belangrijk dat je gelijkwaardige gesprekspartner bent. Daar zit je zelf bij, en de mediator bewaakt dat. Meestal heb je te maken met een of meer ambtenaren. Vaak vraagt de mediator naar het mandaat van de betrokken ambtenaren. Want het is belangrijk dat je als burger weet wat je van de ambtenaren mag verwachten.

Bekijk ook:

De burger, de ambtenaar en de belastingaangifte

‘U vertrouwt me gewoon niet!’ zegt de man verontwaardigd. Ingehouden antwoordt de medewerker van de belastingdienst: ‘Ik stel u deze vragen om er zeker van te zijn zijn dat u het hele verhaal hebt verteld.’ De man, bozer: ’Natuurlijk is dit het hele verhaal! Wat wilt u nog meer van mij weten? Jullie weten al veel meer van me dan me lief is. Is er nog iets privé?! Dit is Big Brother!’ ‘Ik moet u deze vragen stellen om zeker te weten dat het klopt wat u vertelt.’ antwoordt de ambtenaar onderkoeld.

Lees verder Meer verhalen