Onenigheid met de overheid of gemeente? Wat kun je doen?

Dossier Overheid

Bij de meeste relaties ben je niet ‘tot in den dood’ aan elkaar verbonden: bij de overheid is dat anders. Je kunt helaas niet afkomen van de gemeente of bijvoorbeeld de Belastingdienst. Wat kun je doen als je in conflict dreigt te raken met een ambtenaar?

Tips om de relatie met de overheid goed te houden

Als je communiceert met de overheid ben je vaak één van de vele, je spreekt veel verschillende mensen wat het allemaal niet veel makkelijker maakt. Wat kun je aan jouw kant doen om zo veel mogelijk te voorkomen dat je in een conflict beland?

  1. Houd correspondentie bij: Bewaar kopieën van de brieven, bewaar e-mails, noteer datum, tijd en namen van mensen die je gesproken hebt. Vraag dus altijd nog een keer de naam als je deze niet goed hebt verstaan, vraag ook hoe de naam gespeld moet worden als je niet zeker bent van de schrijfwijze.
  2. Vraag advies aan de expert: Loopt je ergens vast, bijvoorbeeld met boekhouding of belastingen, vraag een expert om je te ondersteunen om te voorkomen dat de verkeerde of onduidelijk informatie gaat naar de betreffende instantie.
  3. Communiceer zo veel mogelijk open en eerlijk: Geef aan wat er bij je speelt zodat de ambtenaar waar je mee te maken hebt hiervoor begrip voor kan tonen. Hij of zij zal vaak moeten rapporteren aan een leidinggevende etc. en door eerlijk en open te zijn is er vaak meer mogelijk dan van te voren gedacht.

Wat als je er samen niet meer uit komt?

Als je het niet eens bent met de overheid zijn er verschillende opties die je nog hebt:

  1. Bezwaarschrift: Indien het om iets inhoudelijks gaat, de hoogte van een bedrag bijvoorbeeld, kan er veelal een bezwaarschift worden ingediend.
  2. Klachtenprocedure: Bij de meeste instanties is er een klachtenprocedure mogelijk, je stuurt een klacht in en zij zullen vaak (na enige tijd) terug komen met een reactie. In sommige gevallen kan een klacht ook telefonisch worden gemeld en worden afgehandeld. Een klacht indienen gaat vaak over de manier waarop iets is afgehandeld, niet zo zeer om de inhoud, daarvoor is het bezwaarschrift bij de meeste instanties.
    Het is na een klachtenprocedure ook nog mogelijk het te escaleren tot bijvoorbeeld de Nationale ombudsman.
  3. Mediation: Vanuit de overheid wordt mediation ook veelal aangeboden om geschillen op te lossen. Niet elk conflict is mogelijk op te lossen met mediation, er moet vaak aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. De conflicten kunnen door mediation vaak sneller worden opgelost op een voor alle partijen aanvaardbare manier.

Kijk vooral ook op de website(s) van de betreffende instanties waarmee je een geschil hebt: zij geven daar vaak aan wat de juiste weg is voor welk conflict. Zo wordt je niet eerst nog van het kastje naar de muur gestuurd.