Ruzie in de familie om de erfenis, en nu?

Dossier Familie

De familie liep al jaren niet zo fijn met elkaar. Maar nu er iemand is overleden moet er ineens van alles geregeld worden, er moeten dingen worden afgesproken. Maar dit dreigt om te slaan in een enorme familieruzie. Eén op de drie erfenissen schijnt uit te lopen op een ruzie. Best een grote kans dus.

Tips bij ruzie over de erfenis

Wat kun je doen om de verdeling van de erfenis zo soepel mogelijk te laten verlopen?

 • Maak éérst een lijst met alle kostbare goederen, en deel deze indien gewenst in bepaalde categorieën in.
 • Kies daarbij ook gezamenlijk een methode (open huis, veiling, inschrijven op spullen etc.) waarmee de spullen verdeeld worden.
 • Zijn er spullen waar meerdere erfgenamen aanspraak op willen maken? Je kunt dan ook kiezen voor een loting van bepaalde dingen. Of rouleer zoiets (bijvoorbeeld een schilderij) door de familie, zodat iedereen er wat aan heeft.
 • Laat het liefst de partner (de schoonfamilie dus) thuis, zodat er niet nog meer ruis ontstaat op (emotionele) momenten dat de spullen verdeeld moeten worden.
 • Let bij de ruzie goed op waar het om gaat: gaat het echt om de spullen of spelen er vooral emoties mee? Ga met elkaar in gesprek en stel daarbij vooral open (niet verwijtende) vragen.
 • Ben je executeur of gevolmachtigde let dan op:
  • Houd alle erfgenamen goed op de hoogte van wat er gebeurt
  • Betrek alle erfgenamen in het proces
  • Communiceer open en eerlijk met de erfgenamen: een afwikkeling kan wel tot een jaar duren voor het volledig is afgewikkeld.

Als je er samen niet meer uitkomt over de erfenis

Als je er samen met de andere erfgenamen niet meer uit komt kun je nog de volgende stappen proberen:

 • Schakel een mediator in die jullie kan helpen om alles (weer) in goede banen te leiden.
 • Schakel een kantonrechter in: deze gaat bekijken hoe de bezittingen verdeeld moeten worden. Die kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de bezittingen te laten verkopen en vervolgens de netto-opbrengst te verdelen. De kantonrechter zorgt er alleen niet voor dat de lucht in de familie weer opgeklaard wordt, dus de ruzie zal (helaas) nog steeds voort bestaan, daarnaast is het vaak een langdurig en kostbaar traject.

Voorkom later ruzie onder jouw erfgenamen

Wil je voorkomen dat jou partner/kinderen of misschien andere erfgenamen later ruzie krijgen over de erfenis die jij achter laat? Ga dan aan de slag met de volgende tips:

 1. Overleg van te voren met de erfgenamen of ze waarde hechten aan bepaalde dingen en maak daar van te voren afspraken over.
 2. Zorg ook dat je eigen wensen duidelijk zijn, en communiceer deze ook met erfgenamen. Zet het desnoods op papier.
 3. Kies zelf een executeur (die moet je benoemen in je testament) aan die de erfenis moet gaan regelen en verdelen. Zo hoeven de erfgenamen niet onderling te regelen, en het enkel in ontvangst te nemen. Dit zou iemand moeten zijn waarop je kan vertrouwen dat hij of zij handelt uit jouw wensen, en niet uit eigen belang. Bijvoorbeeld een familielid, vriend(in) of notaris.